BORU BANTLI KONVEYÖRLER

 

1.         GİRİŞ

 

 

Günümüzde maden ocakları, termik santraller, çimento, demir-çelik, cam vb. gibi hammeddesi, yarı mamulü veya mamulü dökme malzeme olan fabrikalarda amaçları, kapasiteleri, taşıma mesafeleri ve rotaları gibi faktörleri analiz edilerek farklı tipte nakil sistemleri kullanılmaktadır.

Parçalı ürün nakillerinde :

-          Klasik nantlı konveyörler,

-          Zincirli ve Bantlı elevetörler,

-          Pan ve kovalı konveyörler,

-          Helezonlar,

-          Çelik Bantlar,

-          Vibrasyonlu besleyiciler,

-          Zincirli konveyörler,

Toz malzeme nakilllerinde :

-          Havalı Bantlar,

-          Pnömatik Nakil sistemleri,

-          Vakum nakil sistemleri kullanılan başlıca nakil sistemleridir.

2.         BORU BANTLI KONVEYÖRÜN GELİŞİMİ

Tüm dökme malzeme sistemleri arasında Lastik Bantlı Konveyörler en sık  kullanılan ekipmanlardır. Neden bantlı konveyörler bu denli yaygındır?

Sebep yalnız kapasite ve mesafelerin uzunluğu konusunda üstünlükleri değil aynı zamanda ilk yatırım ve işletme maliyetlerindeki avantajlarıdır.

En önemli dezavantajı ise açık nakil sistemi nedeniyle tozuma, dökülme gibi problemlerdir ki, bu problemler her ne kadar kapak ve benzeri önlemlerle azaltılsa da artan çevre kirliliği hassasiyeti nedeniyle günümüz ihtiyaçlarına cevap veremediği durumlar oluşmuştur.

3.         BORU BANTLI KONVEYÖR NEDİR?

Bru Bantlı Konveyör Klasik Lastik Bantlı Konveyörlerle rekabet edebilecek daha etkin ve tamamen kapalı bir dökme malzeme nakil sistemidir.

Boru Bantlı Konveyörleri temel avantajları:

Kapalı Taşıma           :          Nakil sırasında malzemeyi tamamen kapatan boru formu

çevreyi kirlilikten, malzemeyi çevre şartlarından korur.

Dönüş Hattı               :           Bant dönüş hattında da boru formunda olduğundan yapışan

malzemenin dökülmesi engellenir.

Dönüş Mümkün       :           Bandın boru formu nedeniyle tüm eksenlerde dönüş mümkünür.

Yükselme                   :           Yükselme durumunda daha büyük eğimlere çıkılabilir.

İki yönlü nakil           :           Her iki yönde de boru formunda olan bant iki yönlü taşımaya da

uygundur.

Boru Bandın bu özellikleri şu avantajları beraberinde getirir:

 

Çevre Kirletmeyen Nakil Sistemi

Boru Bant klasik Lastik bantlı konveyörlere yakın bir maliyetle malzemeyi sararak nakleder.

 

Yerleşim ve Tasarım Kolaylığı

Dönüş ve tırmanış kolaylığı nedeniyle Klasik bantlı konveyörlerden daha kolay yerleşim çözümü oluşur.

Ekonomik Avantajlar

Boru bandın kapalı tasarımı, dönüş avantajı ve iki yönlü nakil yapabilmesi bir çok nakil sistemi ile kıyaslandığında özellikle aktarama noktalarını azaltarak ilave tozsuzlaştırma sistemi gerektirmediği için yatırım ve işletme maliyetleri açısından önemli avantaj oluşturur.

4.         BORU BANDIN YAPISI

Tasarımda klasik konveyörle benzerlik ve farklılıkları aşağıda sıralanmıştır:

4.1       Tahrik ve Gergi Sistemleri

Her ikisi için de aynıdır.

4.2       Bandın Formu

Boru bantlı konveyörde kafa ve kuyruk tamburlarında klasik konveyör gibi düz form alır ancak iki tambur arasında tam kapalı boru formuna girer.

4.3       Malzeme yükleme ve boşalması

Boru Bantlı Konveyörde (klasik konveyörde olduğu gibi) malzeme kuyruk tambur bölgesinde yüklenir ve tahrik tambur bölgesinde boşaltılır. Triper yöntemi ile ara boşaltma veya U formuna getirilerek ara yüklemeler mümkündür.

4.4       Rulolar

 

  Rulolar standart klasik konveyör ruloları gibidir. Fakat her istasyonda bandın formunu korumak için  6 adet rulo bulunur. Rulo istasyon aralıkları boru bant çapına bağlı olarak değişir.Ruloların herbiri panele 2 cıvata ile bağlıdır ve kolay olarak sökülebilir.Dönüş hattında da 6 lı rulo gurupları mevcuttur.

4.5       Kesit

Taşıma hattı ve dönüş hattı kesitleri aşağıdaki şemada görüldüğü gibi klasik konveyörden farklı olup toplam kesit alanı 1/3 e kadar düşebilir. Ara bölgelerdeki genişlik klasik konveyörün üçte biri kadar olduğundan bakım için tek taraflı yürüme yolu yeterlidir. Ayrıca dikdörtken yapısı köprü için daha ideal bir şekil teşkil ettiği için köprülerde hafiflik sağlar.

 

 

4.6       Borulaşmave dönme mesafesi

Bant Kafa ve Kuyruk tamburları üzerindeki düz formundan boru formuna geçiş mesafesi boru bant çapının 25 katı kadardır.Yatay ve düşey dönüş yarıçapları ise boru bant çapının 300 katıdır.  

 

 

 

5.         STANDART BOYUTLAR

150 mm ile 600 mm arasında 8 Standart tip için ana boyut ve bilgiler aşağıda verilmiştir:

Çap (mm) Kesit Alanı    (% 75) Maksimum Hız (m/s) Kapasite (m3/h) Max. Büyüklük(mm)
150 0,013 2,00 95 50
200 0,024 2,17 185 70
250 0,037 2,33 310 90
300 0,053 2,50 475 100
350 0,072 2,92 750 120
400 0,095 3,33 1.140 150
500 0,150 3,75 2.000 200
600 0,215 4,17 3.200 250

 

SAYI:  TEMMUZ- AĞUSTOS

Yoruma Kapali.